Energetické služby

Najlacnejšia energia je tá, ktorú nespotrebujete!

Existuje veľa možnosti na úsporu energie, o ktorých neviete resp. ju nepovažujete z pohľadu návratnosti za ekonomickú. Poradíme vám ako môžete nájsť úspory na miestach, o ktorých ste sa domnievali, že sú nepravdepodobné. Veľa firiem alebo objektov nedokáže zhodnotiť dosiahnuteľné úspory prípadne o tejto možnosti nevedia.

My ako poskytovateľ energetických služieb analyzujeme a navrhujeme naším zákazníkom riešenia na úspory energií. Garantujeme pri tom, že si tieto projekty na seba zarobia samy vďaka dosiahnutým úsporám. V prípade, ak by vám na realizáciu opatrení chýbali investičné prostriedky, máme pre vás pripravené financovanie, kde vám nastavíme model vypočítaný z dosiahnutých úspor.