Energetické služby

Najlacnejšia energia je tá, ktorú nespotrebujete!

Existuje veľa možností na úsporu energie, o ktorých neviete, resp. nepovažujete ich z pohľadu návratnosti za ekonomické. Poradíme vám, ako môžete nájsť úspory na miestach, o ktorých ste sa domnievali, že sú nepravdepodobné. Veľa firiem alebo objektov nedokáže zhodnotiť dosiahnuteľné úspory, prípadne o tejto možnosti nevedia.

My ako poskytovateľ energetických služieb analyzujeme a navrhujeme našim zákazníkom riešenia na úspory energií. Garantujeme pri tom, že si tieto projekty na seba zarobia samy vďaka dosiahnutým úsporám. V prípade, ak by vám na realizáciu opatrení chýbali investičné prostriedky, máme pre vás pripravené financovanie, kde vám nastavíme model vypočítaný z dosiahnutých úspor.