Kompenzácia

Taška a dokumenty

Účinník - pomer medzi činnou a jalovou energiou nameranou v odbernom mieste odberateľa. Je to bezrozmerná veličina, ktorá závisí na fázovom posuve napätia a prúdu. Vyjadruje, akú veľkú časť zdanlivého výkonu možno premeniť na užitočnú energiu. Nízke hodnoty účinníka znamenajú v obvode vysoké straty energie. Bez sankcií od distribútora musí byť v rozmedzí 0,95 – 1,00.

Dodávka spätnej jaloviny

Opačným problémom, ako je nevyhovujúci účinník spôsobený veľkou spotrebou jalovej energie, je jalová dodávka elektriny.

K dodávke dochádza vtedy, ak prevláda kapacitná zložka odberu, teda ak je odber takzvane prekompenzovaný.

Jalová dodávka energie

K prekompenzovaniu dochádza z rôznych príčin. V praxi sú najčastejšie tieto:

Zásuvka

- nesprávne navrhnuté odstupňovanie hodnôt kompenzačných kondenzátorov;

01

Kondenzátor

- takzvaný zlepený kontakt stýkača (trvalo pripojený jeden či viac kondenzátorov), prípadne iná porucha kompenzačného zariadenia;

02

Kábel

- dlhé káblové prívody v rámci rozľahlejších areálov.

03

V prípade, že ste si vo faktúre našli poplatok za nedodržanie predpísanej hodnoty účinníka, resp. platbu za dodávku spätnej jaloviny, kontaktujte nás a my vám navrhneme riešenie, ktoré vás zbaví týchto platieb.