O spoločnosti

Spoločnosť Energie2 Services s.r.o. je člen skupiny Energie2 a vznikla ako reakcia na zvyšujúce sa požiadavky na úspory a energetické riešenia u zákazníkov našej spoločnosti. Aktívne pôsobí na slovenskom trhu od roku 2017, ale naše aktivity plánujeme rovnako rozvíjať aj v ďalších krajinách, v ktorých pôsobíme ako skupina Energie2. 

Našim cieľom a víziou je zabezpečiť komplexné riešenia pre potreby zákazníkov v energetickom segmente. Dôraz kladieme na efektívne využívanie energie, úsporu primárnych zdrojov a podporu trvalo udržateľných projektov. 

Medzi našich klientov patria obce a mestá, vyššie územné celky, priemyselné spoločnosti, malé a stredné podniky, štátne a súkromné organizácie, taktiež spoločnosti správy budov, obchodných centier, priemyselných parkov a rôznych areálov. Ponúkame riešenia aj pre nemocnice, univerzity, školy, športové kluby. 

Realizácie projektov, ponuku služieb a dodávky produktov zabezpečujeme tímom profesionálnych pracovníkov resp. v spolupráci s renomovanými externými partnermi. 
Dlhodobým strategickým cieľom EÚ a energetickej politiky SR je konkurencieschopná nízkouhlíková energetika zabezpečujúca spoľahlivú, efektívnu a bezpečnú dodávku všetkých foriem energie za prijateľné ceny s prihliadnutím na ochranu spotrebiteľa a udržateľný rozvoj...

... a to je oblasť, kde sme doma