Do nových technológií
investujeme za vás

Dokumenty

Poradíme

Posúdime súčasný stav, vypracujeme štúdiu, projekt.

Prasiatko

Prefinancujeme

Nájdeme spoločne vhodný spôsob financovania. Ponúkame plne prefinancovanie projektu s garanciou dosiahnutých úspor.

Domček

Zrealizujeme

Všetky naše projekty ponúkame na kľúč. Od výstavby a inštalácie, stavby a technológie.

Domček

Prevádzkujeme

Zabezpečíme komplexnú dodávku tepla.

Lupa a graf

Monitorujeme

Kontrolujeme kvalitu a efektivitu dodaného tepla.

Skrutkovač

Servisujeme

Poskytujeme následný servis a údržbu.

Výkon, spoľahlivosť, bezpečnosť

Navrhnutý výkon a zloženie zdrojov tepla umožňuje optimálnu reguláciu výkonu a zálohu v prípade odstávky jedného zdroja.

Bezpečnosť prevádzky kotolní je zaručená vďaka účinnému systému detekcie odhaľujúcemu únik horľavých a dusivých plynov.

Systém merania a regulácie zároveň zabezpečí účinné bezpečnostné opatrenia proti vzniku škôd na majetku.

Monitoring výroby a dodávky tepla

Po inštalácii a uvedení technológií do prevádzky zabezpečujeme prostredníctvom internetového pripojenia ich nepretržitý on-line monitoring. Kontrolujeme kvalitu a efektivitu dodaného tepla.

Výhody našich riešení

Maximálne využitie energie vďaka inovatívnym technológiám,

Jednoduchá inštalácia a napojenie na existujúci systém vykurovania,

Istota kvality svetovo renomovaných technologických značiek,

Hygienická a efektívna výroba a dodávka teplej vody,

Automatická prevádzka s minimálnymi požiadavkami na obsluhu,

Nepretržitý monitoring a správu cez centrálny dispečing na diaľku,

Zníženie prevádzkových nákladov na vykurovanie a prípravu teplej vody,

Ochrana životného prostredia prostredníctvom zníženia emisií CO2.