Solárne panely

Lokálny zdroj

Zariadenie na výrobu elektriny z obnoviteľného zdroja energie, ktoré vyrába elektrinu na pokrytie spotreby odberného miesta identického s odovzdávacím miestom tohto zariadenia na výrobu elektriny a ktorého celkový inštalovaný výkon je do 500 kW vrátane, najviac však vo výške maximálnej rezervovanej kapacity takéhoto odberného miesta.

Do nových technológií
investujeme za vás

Dokumenty

Poradíme

Bezplatne vám vypracujeme štúdiu šitú na mieru, s posúdením technických a ekonomických ukazovateľov.

Prasiatko

Prefinancujeme

Nájdeme spoločne vhodný spôsob financovania. Ponúkame plne prefinancovanie projektu s garanciou dosiahnutých úspor.

Domček

Zrealizujeme

Všetky naše projekty ponúkame na kľúč. Od výstavby a inštalácie, stavby a technológie.

Domček

Prevádzkujeme

Zabezpečíme komplexnú administratívnu a technickú agendu pripojenia zdroja.

Lupa a graf

Monitorujeme

Kontrolujeme množstvo a efektivitu vyrobenej elektriny.

Skrutkovač

Servisujeme

Poskytujeme následný servis a údržbu.

Výrobca elektriny v lokálnom zdroji má právo na 

Zásuvka

Bezplatné pripojenie lokálneho zdroja do distribučnej sústavy

01

Elektromer

Bezplatnú výmenu určeného meradla

02

Energetická stanica

Prednostné pripojenie do distribučnej sústavy

03