Energetický audit

Energetický audit je systematický postup, na základe ktorého získate užitočné informácie o súčasnom stave technických zariadení a budov určených na používanie energie. Výstupom takéhoto auditu je písomná správa, ktorej podstatou je identifikácia a návrh nákladovo efektívnych možností úspor energie.

Energetický audit vám vypracuje audítor spoločnosti Energie2, a. s.

Pero položené na dokumentoch

1

Určíme predmet energetického auditu

Kontrola formulara

2

Posúdime a zhodnotíme skutkový stav - energetickú bilanciuRuka s perom

3

Navrhneme opatrenia na zníženie spotreby energie 


Muž s dokumentami

4

Vymedzíme možnosti využitia obnoviteľných zdrojov energieMuž s dokumentami

5

Posúdime navrhované opatrenia po ekonomickej a enviromentálnej stránke