Osvetlenie budov

Viac ako 90% času strávime v budovách. Ľudia citlivo vnímajú, či je interiér dobre vetraný, osvetlený a či je dostatočne preslnený. 

Svetelná technika je jeden z významných spotrebičov elektrickej energie. Na celkovej spotrebe elektrickej energie sa podieľa asi 16%, v čase špičky 1/3.

Pri energetických auditoch sa ukazuje, že práve úspory elektrickej energie pri osvetľovaní sú obyčajne najočividnejšie a najľahšie realizovateľné.

Spotreba elektrickej energie v príslušnom interiéri priamo závisí od činnosti, ktorá sa v danom priestore vykonáva. Podiel spotreby elektrickej energie na osvetľovanie vo verejných budovách v SR je asi 65%.

Lupa

Analýza aktuálneho stavu svetelnej sústavy

01

Dokument

Vyčíslenie výšky úspory prechodom na LED technológiu

02

Návrh

Spracovanie návrhu riešenia novej sústavy

03

Dokumenty

Príprava projektovej dokumentácie

04

Žiarovka

Zariadenie financovania modernizácie svetiel

05

Skrutkovač

Realizácia výmeny starej svetelnej sústavy za novú

06