Optimalizácia platieb za energie

Poskytujeme konzultačnú pomoc s cieľom zoštíhliť náklady pri odbere elektriny a zemného plynu. K poradenskej činnosti pristupujeme veľmi zodpovedne a hľadíme na záujmy koncového zákazníka.

Priestor pre dosiahnutie úspor nachádzame okrem iného na týchto úrovniach:

Pero položené na dokumentoch

1

Správne nastavenie rezervovanej kapacity resp. maximálnej rezervovanej kapacity. Pri odberných miestach s IMS aj pri NN odberoch s hlavným istením. 

Kontrola formulara

2

Posúdenie technických parametrov odberu vo vzťahu k dodržaniu zmluvnej hodnoty účinníka a nevyžiadanej dodávky kapacitnej zložky jalovej energie.

Ruka s perom

3

Správne nastavenie denného maximálneho množstva (DMM) pri odbere zemného plynu.

Muž s dokumentami

4

Výber efektívnej tarify ako predchádzanie sankciám za prekročenie ročného objemu odobratého plynu.