Energetický certifikát budov

Energetický certifikát budov

Energetický certifikát budov slúži na hodnotenie budovy z hľadiska energetickej hospodárnosti a tvorby emisií oxidu uhličitého. Výsledkom certifikátu je zatriedenie budovy do energetických škál, teda zistíte, či sa vaša budova radí do najúspornejšej triedy A, alebo spadá k plytvajúcej triede G. Energetický certifikát budovy nám poskytuje informácie o energetickej a finančnej náročnosti prevádzky danej stavby. V prípade plytvajúcich budov je možné navrhnúť opatrenia na zlepšenie ich hospodárnosti. Návrhy optimalizácie spotrieb energií sa zaoberajú iba technicky možnými a ekonomicky výhodnými riešeniami.